Sprawozdanie z realizacji projektu Moja Mała Ojczyzna w roku 2011/2012

         Projekt „Moja Mała Ojczyzna – Sudety Zachodnie” jest realizowany od 2009 roku. Nasza szkoła jest jego organizatorem projektu i odpowiada za jego realizację. Sprawozdanie będzie miało dwie części: międzyszkolną i szkolną.

Cześć międzyszkolna:

W roku szkolnym do projektu przystąpiło 10 szkól ponadgimnazjalnych w tym nasza.  Zorganizowano:

Wycieczki:

Zwiedzanie Huty Szkła w Piechowicach

Wycieczki do Książa   

Spotkania z pisarzami regionalnymi:

15.02.2012 – Spotkanie z Grzegorzem Żakiem   

28.02.2012 – Spotkanie z Rafałem Fronią

Konkursy międzyszkolne:

 Organizowane przez nas:

 Rajd Lingwistyczno-Krajoznawczyfinansowany z funduszy europejskich

W projekcie wzięli  udział   uczniowie z 10 szkół jeleniogórskich i 50 nauczycieli.

Imprezy organizowane przez nas:

Spotkanie 20 grudnia 2011 r. w Książnicy Karkonoskiej  jako  podsumowanie działań                            w ramach projektu 2011 r.  w obecności Naczelnika Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej, Naczelnika Wydziału ds. Dialogu Społecznego, koordynatorów, uczniów i dyrektorów szkół – uczestników projektu. Dotychczasowe działania oceniono bardzo dobrze.  

Zlot Gwiaździsty – 6 czerwca 2012 r. dla 300 osób reprezentacji 10 szkół – uczestników projektu

 Wszystkie działania są dokumentowane na stronach projektu: www.sudetyzachodnie.pl

Cześć szkolna:

W szkole działa zespół ds. Małej Ojczyzny. W roku szkolnym 2011/2012 zgłosiło chęć realizacji programu 15 klas: I etap – 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 2a, 2 d, II etap – 2d1, 2b, 3b, 3h/d1; III etap – 3f, 3c, 3d, 4d . Plany złożyło kilka klas, a realizowało program 13 klas. O stopniu zaangażowania klas i wychowawców świadczy ilość odznak zdobytych w powyższych klasach 159, gdy w innych szkołach od 6 do 30.

W ramach działań ogólnoszkolnych zorganizowano:

Powitanie Wiosny – wycieczka na trasie Jelenia Góra – Grodna – Cieplice , w której wzięło udział 9 klas – uczestników projektu MMO

Konkurs na prezentację i film „Moja miejscowość””

Konkurs „Mój autorytet”

W turystycznym zakończeniu projektu wzięło udział 80 uczniów

Jako szkoła uczestniczyliśmy w konkursach organizowanych przez inne szkoły w ramach projektu:

Rajd Lingwistyczno-Krajoznawczy – I miejsce

Konkurs na nakrycie stołu

Konkurs literacki  - II miejsce

Konkurs „Zamki Kotliny Jeleniogórskiej

Konkurs plastyczny – wyróżnienie

Konkurs na orientację – III miejsce

Odwiedzaliśmy też instytucje kultury: BWA, Książnice Karkonoską. Nasze trzy uczennice pomagały także w BWA w imprezie „Noc muzeów”. Dyrekcja BWA wyraziła uznanie dla naszych uczniów za obecność w BWA i za pomoc w organizacji imprez.

Ocena zaangażowania nauczycieli w realizację projektu:

Wychowawcy: M.Kłosowska, E.Judzińska, B.Zając, U.Gwadera, I.Gątarz, B.Lewińska, M.Sokołowska, A.Zawierucha, K.Molenda-Widacka, M.Kozłowska, E.Łapot

Szczególnie wysoko oceniam działania kl. 1d /B.Zając/ i 2d /B.Lewińska/

Organizacja Dnia Wiosny:  M.Judziński, P.Maczel, P.Paliński,  wych. E.Judzińska, B.Zając

Organizacja Rajdu: P.Dawidowicz, E.Łapot,

Organizacja konkursów szkolnych : K. Molenda-Widacka, M.Sokołowska

Pomoc przy koordynacji działań z zakresu realizacji projektu w szkole – K.Molenda-Widacka

Dla nauczycieli

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com