Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

O kierunku

Kierunek Technik Hotelarstwa oferuje kompleksowe przygotowanie do pracy w branży hotelarskiej, koncentrując się na zarządzaniu obiektami hotelowymi oraz obsługą klienta. Studia te kształtują umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania operacjami hotelowymi oraz zapewnienia wysokiej jakości usług gościnnych.

Skip to content