Technik ekonomista

Technik ekonomista

O kierunku

Kierunek technik ekonomista przygotowuje uczniów do wykonywania zadań związanych z analizą i prowadzeniem dokumentacji finansowej, planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Absolwenci są gotowi do pracy w różnorodnych instytucjach finansowych, firmach, oraz jednostkach administracyjnych, zdobywając szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w nowoczesnym środowisku biznesowym.

Skip to content