Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
kształci w następujących typach szkół:

TECHNIKUM 5 - letnie dla absolwentów Szkoły Podstawowej

W kierunkach:

3-letnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA w zawodzie

W kierunkach:

Skip to content