Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Misja szkoły

Misją Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych jest kształcenie uczniów w taki sposób, aby zdobywali oni nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Szkoła dąży do rozwijania w uczniach samodzielności, odpowiedzialności oraz zdolności do pracy w zespole. Ważnym elementem misji jest również przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia oraz aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. 

Koncepcja pracy szkoły

Wizja szkoły

Wizją Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych jest stworzenie nowoczesnej, przyjaznej przestrzeni edukacyjnej, która wspiera rozwój osobisty i zawodowy młodzieży. Szkoła pragnie być miejscem, gdzie innowacyjne metody nauczania idą w parze z wartościami takimi jak szacunek, tolerancja i współpraca. Celem jest również budowanie trwałych relacji z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami, co umożliwia uczniom zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego i lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Skip to content