• header7.jpg
  • Zdjęcie - Pracownik obsługi hotelowej.jpg
  • Zdjęcie- R.jpg
  • Zdjęcie - Technik ekonomista.jpg
  • Zdjęcie -Technik hotelarstwa.jpg
  • Zdjęcie - Technik rachunkowości.jpg
  • Zdjęcie - TEPIT.JPG


 

Pismo Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
pismo z dnia 2.11.2020
Czytaj więcej ...

Pismo Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Czytaj więcej ...

ZARZĄDZENIE Nr 10/ 2020
Dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomiczno -Turystycznych
im. Unii Europejskiej
w Jeleniej Górze
z dnia 26 paździemika 2020 roku
w sprawie wprowadzenia „Zasad obejmujących dodatkowe warunki
bezpieczeństwa i modyfikację organizacji pracy w Zespołu Szkół
Ekonomiczno -Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze
w czasie objęcia ]oka]izacji szkoly strefą czerwoną w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwa]czaniem COVID-19"

Czytaj więcej ...

ZARZĄDZENIE Nr 09/ 2020
Dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomiczno -Turystycznych
im. Unii Europejskiej
w Jeleniej Górze
z dnia 19 paździemika 2020 roku
w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
od dnia 19 października 2020 r. na czas nieoznaczony

Czytaj więcej ...

ZARZĄDZENIE Nr 08/ 2020
Dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystycznych
im. Unii Europej skiej
w Jeleniej Górze
z dnia 12 paździemika 2020 roku
w sprawie wprowadzenia „Zasad obejmujących dodatkowe warunki
bezpieczeństwa i modyfikację organizacji pracy w Zespołu Szkól
Ekonomiczno -Turyswcznych im. Unii Huropejskiej w Jeleniej Górze
w czasie objęcia lokalizacji szkoly strefą żółtą w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19" 

Czytaj więcej ...

Sprzątanie świata 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji Sprzątanie świata ... 
czytaj dalej

Dla nauczycieli

Ogłaszamy nabór do
dziennej i zaocznej szkoły policealnej dla młodzieży
oraz na kursy kwalifikacyjne.
Szczegóły w zakładce Dla dorosłych
Nauka bezpłatna

logo deklaracja-dostępnosci.info

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com