Sprawozdanie z realizacji projektu Moja Mała Ojczyzna w roku 2012/2013

         Projekt „Moja Mała Ojczyzna – Sudety Zachodnie” jest realizowany od 2009 roku. Nasza szkoła jest jego organizatorem i odpowiada za jego realizację. Sprawozdanie będzie miało dwie części: międzyszkolną i szkolną.

Cześć międzyszkolna:

W roku szkolnym do projektu przystąpiło 9 szkół ponadgimnazjalnych w tym nasza i 2 gimnazja nr 1 i 2.  Zorganizowano:

Spotkania z pisarzami regionalnymi:

19.02.2013 – Spotkanie z Małgorzatą Lutowską

09.04.2013 – Spotkanie z Cezarym Wiklikiem

Konkursy i imprezy międzyszkolne:

27 maja 2013 – Historia szklarstwa na terenie Szklarskiej Poręby i Jakuszyc. org. ZST Mechanik ; nasz zespół zajął II miejsce

7 czerwca 2013 – Rajd Krajoznawczy z Elementami I Pomocy. Org. ZSET +Komenda Miejska SP

Warsztaty w Handlówce /ZSLiZ nr 2/. Pokaz

Spacerkiem po Cieplicach z Lutowska pod rekę”. Org. II LO.

Imprezy organizowane przez nas:

Seminarium nt. „Edukacja i propagowanie turystyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”  w Muzeum Karkonoskim 21.01.2013

Wielki Piknik na zakończenie IV edycji projektu – 26 czerwca 2013 r. dla 200 osób reprezentacji 7 szkół – uczestników projektu w roku szkolnym 2012/2013

 Wszystkie działania są dokumentowane na stronach projektu: www.sudetyzachodnie.pl

Cześć szkolna:

W szkole działa zespół ds. Małej Ojczyzny. W roku szkolnym 2012/2013 zgłosiło chęć realizacji programu 16 klas: I etap – 1a, 1b, 1c/h, 1d, 1f,  2a,  3a, II etap – 2d, 2b, 2c, 2g, 2f, 3b, 3f, ; III etap – 3d1. Plany złożyło kilka klas, a realizowało program 13 klas. O stopniu zaangażowania klas                                   i wychowawców świadczy ilość odznak zdobytych w powyższych klasach 86 (23 zielone, 51, 12 złotych)  

W ramach działań ogólnoszkolnych zorganizowano:

 Rajd na Samotnie  -  udział 9 klas – uczestników projektu MMO

Konkurs na prezentację i film „Moja miejscowość””

Konkurs wiedzy o Walonach

Konkurs ze znajomości książki M.Lutowskiej  „Skarby drzewa”

W turystycznym zakończeniu IV edycji projektu bierze  udział 76 uczniów

Warsztaty w Muzeum karkonoskim /4 klasy/

Jako szkoła uczestniczyliśmy w konkursach organizowanych przez inne szkoły w ramach projektu:

Odwiedzaliśmy też instytucje kultury: BWA, Książnice Karkonoską. Bywaliśmy my tam wykładach, wystawach i warsztatach „Nowa Moda”, Warsztaty Szklarskie”.  Nasze  uczennice pomagały także                 w BWA w organizacji imprez w tej instytucji.. Dyrekcja BWA wyraziła uznanie dla naszych uczniów za obecność w BWA i za pomoc w organizacji imprez.

Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu:

 K.Molenda – Widacka, Joanna Piecyk, Małgorzata Sokołowska, Michał Judziński, Ewa Steyer, P.Maczel

Ponadto wychowawcy klas: Barbara Zając, Małgorzata Kłosowska, Marlena Pruszczak, Katarzyna Kamyk, Anna Drozd

Dla nauczycieli

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com