• header7.jpg
  • Zdjęcie - Pracownik obsługi hotelowej.jpg
  • Zdjęcie- R.jpg
  • Zdjęcie - Technik ekonomista.jpg
  • Zdjęcie -Technik hotelarstwa.jpg
  • Zdjęcie - Technik rachunkowości.jpg
  • Zdjęcie - TEPIT.JPG

 

Gotowanie na ekranie powraca!

Kochani, przed nami już II edycja konkursu „Gotowanie na ekranie”. Podobnie jak w zeszłym roku zapraszamy Wszystkich do aktywnego w niej udziału. Zaskoczcie nas multimedialnymi ciekawymi niemieckojęzycznymi prezentacjami przedstawiającymi Was w kuchennych zmaganiach, zarówno językowych jak i kulinarnych. Zachęcamy już dziś reprezentantów wszystkich klas do przygotowywania 3-6 minutowych filmików obrazujących Wasze dokonania w kuchni. Na naszym facebooku szkolnym przypomnieliśmy filmik wzorcowy naszego ucznia Dominika Połomskiego z klasy IIA. Filmik jest troszkę dłuższy niż to wymagane, ponieważ powstał w zeszłym roku jeszcze przed opracowaniem regulaminu.

Czekamy na prace indywidualne lub wykonane w zespołach dwuosobowych. Dokładniejsze informacje i regulamin znajduje się poniżej.

UWAGA! Jest szansa na SZÓSTKĘ! :)

Zespół Przedmiotowy Języka Niemieckiego

I edycja konkursu na najciekawszą niemieckojęzyczną prezentację multimedialną, 3-6 minutowy filmik , pt. „Gotowanie na ekranie”

Celem konkursu jest propagowanie języka niemieckiego poprzez szkolne media wśród młodzieży szkolnej oraz zachęcenie uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze do prezentowania swoich umiejętności przed kamerą ekranie i promowania lubianych przez siebie potraw w atrakcyjny sposób.

Termin składania prac: 5.11.2021 - 10.01.2022 do godz. 12.00

Rozstrzygnięcie Konkursu: najpóźniej tydzień po terminie składania prac do 14.01.2022 do godz. 12.00

Kilkuminutowe filmy 3-6 minutowe, wykonane dowolną techniką, należy przesyłać na służbowy adres mailowy do swoich nauczyciel języka niemieckiego z dopiskiem w tytule „Gotowanie na ekranie”

Wszelkie ewentualne pytania należy kierować przez dziennik elektroniczny do pani Małgorzaty Nowak.

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej:

Regulamin I edycji Konkursu na najciekawszą niemieckojęzyczną kulinarną prezentację multimedialną pt. „Gotowanie na ekranie”

Art. I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu na niemieckojęzyczną prezentację multimedialną o tematyce kulinarnej jest Zespół Przedmiotowy Języka Niemieckiego.

2. Celem Konkursu jest propagowanie języka niemieckiego wśród młodzieży poprzez szkolne media oraz zachęcenie uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze do prezentowania swoich umiejętności kulinarno – językowych przed kamerą w atrakcyjny sposób.

4. Konkurs odbywa się w drugiej połowie lutego i w pierwszej połowie marca 2021 na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

5. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, dotyczącego I edycji Konkursu „Gotowanie na ekranie” w 2021 roku.

Art. II. Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu są:

1) Przesłane online do opublikowania 3 – 6 minutowe filmy zawierające niemieckojęzyczne prezentacje przyrządzanych przez siebie własnoręcznie potraw: przystawek, dań obiadowych oraz deserów. Mogą to być potrawy przygotowywane na zimno oraz na gorąco.

2. Prace konkursowe dotyczą szeroko rozumianej problematyki kulinarnej. Prezentować można przygotowywanie zarówno polskich jak i zagranicznych potraw charakterystycznych dla różnych krajów, nie tylko Europy. Dozwolona jest również prezentacja przygotowywania tradycyjnych posiłków rodzinnych serwowanych codziennie na śniadania i kolacje.

Art. III. Warunki uczestnictwa

1. Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze z klas I-IV.

2. Przygotowywać potrawę można w zespołach dwuosobowych lub indywidualnie. W ten czas osobę występującą przed kamerą nagrywa członek rodziny uczestnika lub on sam z wykorzystaniem statywu. Osoby pracujące w parach wymieniają się za kamerą tak, żeby każdy z uczestników był w stanie zaprezentować na ekranie swoje umiejętności kulinarno – językowe.

3. Na udział w Konkursie uczniowie niepełnoletni muszą otrzymać zgodę jednego ze swoich rodziców. Zgodę należy przesłać przez dziennik elektroniczny do nauczyciela języka niemieckiego uczestnika, najpóźniej w dniu przekazania filmiku czy linku do niego.

4. Do konkursu może być zgłoszona tylko jedna praca danego autora lub autorów.

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza: akceptację przez autora lub autorów wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Wszystkie prace zostaną ocenione przez trzyosobowy Zespół Nauczycieli Języka Niemieckiego, a najlepsze z nich zaprezentowane na facebooku szkolnym, gdzie poprzez „lajkowanie” będzie można wybrać najciekawszą pracę, która otrzyma tzw. „Nagrodę Publiczności”.

7. Podsumowanie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na stronie internetowej szkoły.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

9. Nadesłane prace konkursowe pozostaną własnością Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych i będą mogły być wykorzystywane w przyszłości do promocji szkoły.

Art. IV. Termin i miejsce składania prac konkursowych

1. Filmiki lub linki do nich, jeżeli prace zostały umieszczone np. na YouTube, najeży wysyłać do swoich nauczycieli języka niemieckiego na ich adresy służbowe do 10.01.2022 do godz. 12.00.

2. Za datę złożenia pracy konkursowej uważa się datę wysłania maila przez uczestnika.

3. Prace, które zostaną wysłane 10.01.2022 po godz. 12.00 nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

Art. V. Jury i nagrody

1. Jury Konkursu składa się z trzech nauczycieli języka niemieckiego, którzy wspólnie ocenią prace konkursowe i wytypują ich zdaniem kilka najlepszych do publikacji na facebooku szkolnym.

2. .Laureat publiczności, wybrany poprzez „lajki” na facebooku szkolnym, otrzyma nagrodę książkową, a wszyscy pozostali uczestnicy drobny symboliczny upominek i dyplomy.

Art. VI. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż tydzień po jego rozstrzygnięciu w styczniu 2022

2. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły.

3. Nagroda książkowa, dyplomy i drobne symboliczne upominki zostaną uczniom wręczone w gabinecie dyrektora szkoły.

Art. VII. Prawa autorskie

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie dało się przewidzieć.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich.

3. Autorzy prac, poprzez ich wysłanie, dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich podanie do publicznej wiadomości na potrzeby Konkursu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. .Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na facebooku szkolnym lub na jej stronie internetowej.

Art. VIII. Unieważnienie Konkursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku:

1) gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego regulaminu,

2) niezadowalającego poziomu prac konkursowych.

Dla nauczycieli

Ogłaszamy nabór do
dziennej i zaocznej szkoły policealnej dla młodzieży
oraz na kursy kwalifikacyjne.
Szczegóły w zakładce Dla dorosłych
Nauka bezpłatna

logo deklaracja-dostępnosci.info

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com