Wymiana międzynarodowa

Wymiana międzynarodowa

Wymiana międzynarodowa ze szkołą w Gerolstein

Wymiana młodzieży między Zespołem Szkół Ekonomiczno – Turystycznych a szkołą zawodową (Berufsbildende Schulen) w Gerolstein ma już wieloletnią tradycję. Nawiązanie współpracy partnerskiej między obydwiema szkołami i pierwsze kontakty miały miejsce w roku 1991.

W ciągu tych lat intensywnie była rozwijana wymiana młodzieży oraz grup nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Corocznie organizowana jest około 20-osobowa grupa młodzieży, która naprzemiennie albo przez tydzień przebywa w Niemczech, albo gości uczniów niemieckich w Polsce.

Podczas pobytu w obu krajach młodzież goszczona jest w domach uczniów współpracujących ze sobą szkół. W ciągu tygodnia wspólnego przebywania ze sobą – tydzień w Polsce lub w Niemczech,  realizowania programu wymiany oraz wspólnych projektów, młodzież polska i niemiecka poznaje się bliżej i nawiązuje przyjaźnie. Dla uczniów polskich jest to także okazja do pogłębienia znajomości języka niemieckiego.

Program każdej wymiany obejmuje zarówno imprezy o charakterze  krajoznawczym, kulturalnym jak również oficjalne spotkania z organami samorządowymi.
Dzięki tym wzajemnym kontaktom młodzi ludzie z Polski i Niemiec mają możliwość poznania i zbliżenia się do kultury sąsiedniego kraju, a tym samym do pozbycia się wzajemnych uprzedzeń między Polakami i Niemcami. Ma to szczególną wartość w kontekście procesów integracyjnych w Europie i budowania wielokulturowej wspólnoty bez barier i granic.

Wymiana polsko – niemiecka jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Nowe projekty wymian międzyszkolnych

Skip to content